Reglerna som skapar vinnare !

 

PRO Tour´s Grundregler.

Säkerheten kommer alltid FÖRST. Och med detta menas att trafikregler gäller och var och en ansvara för sin säkerhet, men också att vi inte utsätter andra för fara.

På transportsträckorna mellan spurterna kör vi högst två i bredd, och håller oss på höger sidan av vägen. Spurterna startar som tidigast när vi når "krysset" i vägbanan. Även under spurterna tänker vi oss för då vi kan få möte iform av bilar m.m.

Efter varje spurt delas det ut poängkort, hämtas inte korten delas poängen inte ut.

Vi återsamlar fältet efter varje spurt. Men det gäller att lägga i en eller två växlar till i spurterna då väntetiden är begränsad. Lika viktigt är det också att inte börja rulla på mot nästkommande spurt innan signal från tävlingsledaren kommit.

PRO Tour är cykel när den är som roligast, stilpoäng delas inte ut, men vi kan ALLA vara goda föredömmen för övriga cyklister och trafik.

Huvudtävlingen kampen om den rosa ledartröjan.             

Denna tävling vänder sig till alla som deltar i PRO Tour. Det finns 8 st spurter/bergspris utefter banan, varje spurt  ger poäng enligt 5 - 4 - 3 - 2 - 1 modellen, d.v.s vinnaren får 5 poäng tvåan 4 poäng o.s.v. När vi sedan kört igenom dagens etapp räknar vi samman resultaten alla cyklister fått.

Cyklister som är 17 år och äldre och som någon gång innehaft tävlingslicens får sina insamalde poäng rätt av, 5p blir alltså 5p.

Damcyklister får sina inkörda poäng x 4, vid sammanräkningen.

Cyklister som är 16 år eller yngre ( ungdom ) får sina insamlade poäng x 2, d.v.s 5p blir 10p.

Cyklister som är 17 år och äldre och aldrig innehaft tävlingslicens ( motion ) får sina insamlade poäng x 2, 5p blir alltså 10p. Här finns dock en gräns, när den totala poängsumman i totallistan överstigit 80 poäng, blir cyklisten uppgraderad en kategori " cyklisten får sin poäng rätt av, 5p blir 5 p ".

Poängen följer sedan med till den totala resultatlistan där cyklisten med flest poäng kör i ledartröjan, vid lika poäng kör den cyklist med flest etappvinster och om det inte heller här går att skilja dem åt faller det på resultat vid sista spurten.

Damtävlingen kampen om den gula ledartröjan.               

Första tjej över linjen i varje spurt får 2 poäng, tvåan får 1poäng det finns alltså 24 poäng att köra om på varje etapp. Tjejer som är 16 år eller yngre ( ungdom ) får sina insamlade poäng x 2, d.v.s 5p blir 10p. Poängen räknas samman efter etappen och följer sedan med in i totallistan. Den damcyklist med flest poäng får köra i den gula ledartröjan. Vid lika poäng kör den damcyklist som var bäst placerad vid sist spurten för etappen i tröjan. Inga poängkort delas ut i denna tävling, så tjejer håll koll på era placeringar i spurterna.

Spurttävlingen kampen om den gröna ledartröjan.           

Spurttävlingen är en tävling i tävlingen, poängen körs in på dom fyra "släta" spurterna. Varnums spurten, Nitta spurten, Borås Stad spurten och Grand Final spurten sista spurten mot kyrkan. Den cyklist som har flest inkörda poäng på just dessa fyra spurter kör i den gröna ledartröjan.Vid lika poäng kör den cyklist som var bäst placerad på sista spurten för etappen i den grönaledartröjan. Poängberäkningen är den samma som vid huvudtävlingen.

Bergstävlingen kampen om den rödprickiga ledartröjan.   

Bergstävlingen är en tävling i tävlingen, poängen körs i på dom fyra "bergs" spurterna. Mont de Tärby, Mont de Nitta, Alp de Rångedala och Col de Gingri. Den cyklist som har flest inkörda poäng på just dessa fyra spurter kör i den rödprickiga ledartröjan.Vid lika poäng kör den cyklist som var bäst placerad på sista bergsspurten för etappen ( Col de Gingri ) i den rödprickiga ledartröjan. Poängberäkningen är den samma som vid huvudtävlingen.

 

 

 

 

 

 

 

PRO Tour Prologe.

Prologen körs på Ryavallen i form av en sprint i heat form. Bästa cyklist i finalen vinner, och får köra i den rosaledartöjan på andra etappen. tvåan på prologen får köra i den grön spurttröjan på andra etappen. Trean får köra i den rödprickiga bergströjan på den andra etappen. Bästa tjej får köra i den gulaledartöjan på den andra etappen. Om en tjej placerar sig topp tre på prologen, kör hon i någon av dom tre ledartöjorna, och den gula ledartöjan för tjejerna hamnar på näst bästa tjej. Poäng delas ut från 20 p till segraren och ner till 5 p för alla som deltagit.

Lagtävling.

Här är det fritt fram att sätta samman sitt egna lag, detta lag kör sedan som lag säsongen ut. Lagen får innehålla hur många cyklister som helst, men lagtävlingen baseras på dom tre bäst placerade cyklisterna i varje lag, då räknat utifrån den totala resultatlistan. 

PRO Tour TTT ( lagtempo )

Succén från 2007 återkommer även iår i from av två st lagtempo etapper ( PRO Tour TTT ). Här kör vi samma runda men på tid. Det finns inte något maxantal på deltgare i varje lag, det är alltså tillåtet att köra med HELA laget. Lagen måste dock hålla ihop , det är inte tillåtet att "tappa" en cyklist utefter banan. Lag som kommer till mål med färre cyklister än vid starten diskas helt från etappen. 25 m regeln tillämpas, det är alltså inte tillåtet att åka på rulle på ett lag som man blivit uppkört av.Vinnare blir det lag med bäst tid, tiden omvandlas sedan till poäng enligt 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 4 - 3 där vinnade lag får 25p.  Poängen går sedan in som lagpoäng i lagtävling, alltså vinnande laget får 25 p till sitt lag o.s.v. Från och med sjunde platsen får alla efterföljande lag 3 poäng. Nytt för 2010 är också att alla som deltar får 3 poäng med sig till den individuella resultatlistan.

PRO Tour Tempo ( Individuellt tempo )

Tempoloppet körs över ca 10km på tid med vändpunkt, bästa tid vinner. Man startar alltså en och en, och i likhet med lagtempot tillämpas 25 meters regeln. Det är inte tillåtet att åka på rulle om man blir uppkörd. Två tempoetapper kommer att köras, och banan är förlagd till gamla R40, med start ihöjd med korset Vävlagargatan / gamla R40. Vinnare blir den cyklist med bäst tid, tiden omvandlas sedan till poäng. Poängen delas ut efter antalet startande, är det 10 cyklister till start får alltså segraren 10p tvåan 9p o.s.v ner till 1p.

PRO Tour RRC ( Linjelopp )

RRC = Road Race Challenge, d.v.s som ett klassiskt linjelopp. Klicka på rubriken ovan för mer ingående info.

Det blir tre RRC under året alla med start vid Ellagården ( Viared ) och banan är den samma som används för Viaredssjön Runt ( 67 km ). Reglerna är lätta, säkerheten och trafikregler i första hand, sedan gäller först i mål. Placeringen omvandlas sedan till poäng enligt 25 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 -  10 - 8 - 6 , där vinnade cyklist får 25 poäng. Tvåan får 22 poäng o.s.v.  10:e får 6 poäng, 11:e -  sista cyklisten får 3 poäng.

 

PRO Tour Borås cykelsport när den är som bäst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglerna

Till startsidan

Etapper & Resultaten
Vem åker i ledartröjan, vilket lag leder lagtävling.......

Historien
Sensommaren 2005......

Bildgalleri
PRO Tours egna bilder.....

PRO Tour 2009
Här kan du läsa om säsongen 2009 samt mycket mer.....

PRO Tour 2008
Här kan du läsa om säsongen 2008 samt mycket mer.....

PRO Tour 2007
Här kan du läsa om säsongen 2007 samt mycket mer.....

Kontakt

 

www.protour.se